Mediation is oplossen

Wat wij doen

Mediation

Waar mensen samen zijn en samen werken ontstaan verschillen van inzicht. Mediation helpt de onderlinge communicatie te verbeteren, spanningen op te helderen, de situatie te de-escaleren en problemen duurzaam te verhelpen.

Gespreksbegeleiding

In elke zakelijke samenwerking schuurt het wel eens, tussen de partners of met de klant. In sommige gevallen is het niet uw wens om een mediationtraject in te zetten, omdat dat als een te zwaar middel wordt ervaren. Dan volstaat een vorm van (zakelijke) gespreksbegeleiding.

Intervisiebegeleiding

Intervisie is een gestructureerde en periodieke bespreking in een kleine groep hiërarchisch gelijkwaardige professionals waarin dilemma’s en vragen over het eigen functioneren, de praktijkvoering en praktijkuitoefening centraal staan. De intervisiebegeleider zorgt voor meer zelfinzicht en oplossingsrichtingen.

Training / coaching

Coaching richt zich op zelfkennis. Weten wie je bent, en wat je drijft. Bewust worden van gedrag, van kwaliteiten en valkuilen. Training is een goed middel om kennis en inzichten op te doen en vaardigheden te ontwikkelen. Lydia Charlier is ADR full certified register (conflict) coach, en treedt regelmatig op als docent en trainer.

Over Lydia Charlier

Lydia Charlier, eigenaar en directeur van Charlier Consult en Charlier Mediation, is gespecialiseerd in mediation, zakelijke gespreksbegeleiding, intervisiebegeleiding, training en coaching.

Binnen elke organisatie, en binnen elke relatie komen schurende verhoudingen voor. Meestal lost u die naar tevredenheid op. En soms lukt dat niet. Er zit iets klem. Onopgeloste conflicten vormen dan blokkades.

Lydia Charlier opereert vanuit haar ervaring als advocaat (letselschaderecht en arbeidsrecht), en haar zakelijke achtergrond. Het mediationproces wordt door haar vanuit een neutrale positie op deskundige wijze begeleid. Lydia is als gecertificeerd MfN- en ADR-mediator gespecialiseerd op het gebied van het arbeidsrecht, de letselschade en zakelijke mediation. Zij werkt als mediator vanuit een diepgewortelde interesse in wat mensen beweegt. Lydia biedt voor beide partijen een luisterend oor, om onuitgesproken zaken in een veilige setting zichtbaar te maken. Dat helpt de betrokkenen om inzicht krijgen in de achtergronden van hun situatie en in de effecten van hun eigen gedrag. Lydia stimuleert van daaruit openheid en wederzijds begrip, zodat de conflictpartners samen een beweging naar een echte, door beide partijen gedragen oplossing kunnen maken.

De kracht van mediation? Als iets belangrijk genoeg is om ergens voor te vechten, dan is het ook belangrijk genoeg om er gezamenlijk in te investeren. Om er samen beter uit te komen.

Lydia Charlier - Charlier Consult - Mediation
mediation lydia - charlier consult

Waarom Charlier Consult?

Vrijwel elke situatie kent een oplossing die voor alle partijen acceptabel is. Soms lijkt een geschil juridisch. Het merendeel vindt echter zijn oorsprong in de relatie en de (verstoorde) communicatie. Waarom kiest u voor Charlier Mediation (onderdeel van Charlier Consult)?

Anderen over Charlier Consult

Mijn eerste ervaring met mediation en is mij, maar ook mijn teamlid, goed bevallen.

Een hele prettige samenwerking. Tijd en ruimte geven voor/aan emotie, en duidelijk.

De mediator is een fijn persoon, die ons in het hele proces uitstekend heeft ondersteund.

Zeer deskundig en erg vasthoudend in de doelstelling om werkbare oplossing te vinden.

Erg tevreden over de doelgerichte aanpak en de snelheid waarmee het resultaat is geboekt.

De relatie tussen partijen is goed gebleven mede door mediation en de inzet van de mediator.