Mediation is oplossen!

Waar mensen samen zijn en samen werken ontstaan verschillen van inzicht. Escalatie van die verschillen kan leiden tot een conflict, waarin emoties een rol spelen en de oplossing uit het zicht raakt. Het conflict mondt soms uit in een juridische strijd die eindigt bij de rechter. Daarmee geven partijen de oplossing uit handen aan een derde, die alleen juridisch gereedschap heeft. Echter, niet alle belangen die voor partijen op het spel staan zijn juridisch te vertalen.

Mediation is anders

Mediation is een wezenlijk andere manier om met conflicten om te gaan. De mediator helpt de onderlinge communicatie te verbeteren, spanningen op te helderen en te voorkomen, de situatie te de-escaleren en problemen duurzaam te verhelpen. Alle verwachtingen en belangen komen daarbij onder strikte geheimhouding aan bod.  Partijen houden zelf de regie over de oplossing. Mediation neutraliseert gebeurtenissen uit het verleden en geeft weer perspectief aan de toekomst met nieuwe, voor beide partijen aanvaardbare afspraken. Met het vinden van de oorsprong ontstaat al snel het zicht op de oplossing.

Van oorsprong naar voorsprong

De kracht van mediation is dat partijen in een strikt vertrouwelijke setting zélf de oplossing bepalen, zonder zich afhankelijk te maken van een derde. De betrokkenen zijn in een mediation gelijkwaardig, en de baas over de oplossing van hun geschil. Daardoor is de uitkomst voor alle deelnemers gemakkelijker te accepteren. Daarin ligt een grote voorsprong op een door een derde – de rechter – opgelegde beslissing.

Elke zaak kent zijn eigen oplossing.

Mediation is maatwerk , onder soms weerbarstige omstandigheden. Een stevige aanpak, vaak met met verrassende resultaten binnen een korte termijn.

Mediation is helder, persoonlijk, en oplossingsgericht.

Mediation is oplossen, met respect voor ieders belang.