Geschil

Wie een geschil heeft, wil daar zo snel mogelijk van af. Terug naar normale, werkbare verhoudingen. Vooruit, naar een duurzame en toekomstgerichte oplossing.

Eerst vindt een vooronderzoek plaats. Onderdeel daarvan is de vraag of het probleem zich voor mediation leent. Een advies over de aanpak vormt een onderdeel van het vooronderzoek.

Partijen besluiten tot mediation

Twee belangrijke uitgangspunten zijn kenmerkend voor mediation: vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. De mediation begint met het sluiten van een mediation-overeenkomst. De wil tot het bereiken van een oplossing wordt daarmee bevestigd. Partijen verplichten zich daarmee tot geheimhouding. De mediator is neutraal.

De mediation

In de regel start de mediation met een caucus. Dat is een tweegesprek tussen de mediator en een van partijen. Beide partijen hebben recht op een caucus. In de gesprekken die volgen wordt in kaart gebracht waar het  werkelijk om draait. Wat gebeurde er, waar ging het mis en: wat moet er opgelost worden. Een inventarisatie vindt plaats van de wensen en mogelijkheden. Waar moet het heen? Afhankelijk van de omstandigheden gebeurt dat afwisselend in sessies met alle betrokkenen aan tafel, en/of in aparte sessies.

Belangen

De werkelijke belangen van partijen vormen de basis voor het onderzoek naar de verschillende opties. Alle opties worden onderzocht. Creatieve benaderingen gezocht. Kansen en risico’s worden beoordeeld. Op basis van de mogelijke oplossingen kiezen partijen zelf de oplossing die voor beiden het beste past.

Snel en effectief 

Mediation is een vormvrij proces. Onder meer daarin ligt de grote kracht. Met lenigheid kan een route gekozen worden die snel en effectief tot een voor alle partijen acceptabele oplossing leidt. De weg naar de toekomst wordt daarmee gevonden. Zodat partijen met vertrouwen verder kunnen.