Zodra partijen hebben besloten tot mediation kan de eerste afspraak snel tot stand komen. Meestal kan een oplossing worden bereikt in één of meer bijeenkomsten. De voordelen van mediation ten opzichte van een gerechtelijke procedure zijn:

• snelheid
• geheimhouding
• kostenbeheersing
• vormvrije procedure
• deskundige begeleiding
• actieve rol van partijen
• ruimte voor creatieve oplossingen
• geen onnodige schade voor de relatie
• hoge acceptatiegraad
• win-win resultaat.