Is uw zaak geschikt voor mediation?

Mediation is alleen zinvol als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

•        de betrokkenen hebben de wil om samen uit het probleem te komen
•        de deelnemers zijn bevoegd een overeenkomst aan te gaan.

Loopt in uw zaak al een procedure? U hoeft niet te wachten tot gewezen wordt op de mogelijkheid van mediation. U kunt daar zelf om vragen. Neem gerust contact op met de mediationfunctionaris van het gerecht waar uw procedure loopt. Kijk op www.rechtspraak.nl en vind uw mediationbureau.

Doe de zelftest

Vul deze zelftest in en ontdek of mediation een manier is om uw conflict op te lossen. Denk daarbij niet na over wat de ander zou denken en willen, maar maak de afwegingen geheel vanuit uw eigen gezichtspunt.

Bent u bereid mee te werken aan een oplossing die in onderling overleg tot stand komt?

Ja, want
( ) ik zie wel mogelijkheden voor een redelijke oplossing
( ) ik vind geheimhouding belangrijk
( ) ik heb belang bij een snelle oplossing
( ) ik heb nog vaker met de andere partij(en) te maken
( ) ik wil graag een oplossing op maat waar ik zelf invloed op heb
( ) het gaat mede om communicatiestoornissen
( ) het kan wellicht aanzienlijke (proces)kosten besparen

Nee, want

( ) ik vind het erg belangrijk dat de rechter zich over deze zaak uitspreekt
( ) een eerdere mediationpoging is mislukt en ik wil het niet nog eens proberen
( ) ik zie geen enkele mogelijkheid tot onderhandelen, omdat …

Ik twijfel, want

( ) ik weet niet precies waar wij aan beginnen
( ) ik weet niet hoeveel ruimte er is om te onderhandelen
( ) ik vind het moeilijk om met de andere partij(en) om de tafel te zitten
( ) ik weet niet of de andere partij(en) wel wil(len) meewerken

Bent u het bij ´ja´ eens met een of meer van de genoemde argumenten, meldt u dan voor mediation.

Twijfelt u of wilt u meer informatie, neem dan gerust contact op.