Waar mensen samen zijn en samen werken ontstaan verschillen van inzicht. Escalatie van die verschillen kan leiden tot situaties waarin de betrokkenen de oplossing niet meer zien. Het conflict is geboren, en mondt soms uit in een juridische strijd die eindigt bij de rechter. Niet alle belangen die voor partijen op het spel staan zijn echter juridisch te vertalen.

Mediation is een wezenlijk andere manier om met conflicten om te gaan. Partijen houden zelf de regie, onder leiding van een deskundige mediator.  Mediation betekent: een duurzaam resultaat zelf mede bepalen.

Van oorsprong naar voorsprong

Vrijwel elk geschil heeft een oplossing die voor alle betrokken partijen aanvaardbaar is. Onderzoek naar de verwachtingen en wederzijdse belangen levert de beste basis voor duurzame oplossingen.

De kracht van mediation is dat partijen zélf de oplossing bepalen. Vanuit een zoektocht naar onderliggende zakelijke en persoonlijke belangen. Met het vinden van de oorsprong ontstaat niet zelden het zicht op de oplossing.

Partijen zijn in een mediation de baas over de oplossing van hun geschil. Daardoor is de uitkomst voor alle betrokkenen gemakkelijker te accepteren. Daarin ligt de voorsprong op door een derde – de rechter – opgelegde beslissing.

Elke zaak kent zijn eigen oplossing. Mediation is maatwerk, onder soms weerbarstige omstandigheden. Een stevige aanpak, vaak met met verrassende resultaten.

Mediation is oplossen. Helder, persoonlijk, oplossingsgericht.