Welkom bij Charlier Consult  | betrokken en deskundig 

 

Conflict?  Oplossen!

Binnen elke organisatie komen conflicten of schurende verhoudingen voor. Hoe zorgt u dat alle neuzen de goede kant op staan? Hoe zorgt u ervoor dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt?

Conflict op de werkvloer

Een conflict on het werk kost veel energie, tijd en gaat ten koste van kwaliteit van leven en bedrijfsresultaat. De samenwerking laat te wensen over en de inspiratie en energie is ver te zoeken. U ziet negatieve effecten op de productiviteit, de kwaliteit van de besluitvorming, het welzijn van de medewerkers. Daar wilt u vanaf, met respect voor de belangen van alle partijen. 

Aansprakelijkheid en letselschade

Het oplopen van letsel is al ingrijpend genoeg. De persoonlijke en financiële gevolgen van ernstig letsel zijn groot. De behandeling en afhandeling van een letselschade is zuiver mensenwerk. Soms gaat dat stroef, blijven zaken onduidelijk, en wordt onvoldoende voortgang geboekt. U wilt deze zaak zo goed en zo snel als mogelijk afgerond zien. En dat wil maar niet lukken. Terwijl u dóor wilt, naar de toekomst. 

Waar wij u mee helpen

Charlier Consult helpt met verhelderen van “gedoe” en het de-escaleren van (potentieel) conflict op de werkvloer. Wij zijn deskundig op het gebied van stroef verlopende samenwerkingsrelaties, de kaders van het arbeidsrecht,  (arbeids-) conflicten bij commerciële bedrijven, overheid en non-profitorganisaties. Charlier Consult helpt met mediation, zakelijke gespreksbegeleiding, coaching en training. 

Charlier Consult is tevens gespecialiseerd op het gebied van aansprakelijkheid en letselschade, verzekeringskwesties algemeen, arbeidsongeschiktheid en verzekering, aansprakelijkheidskwesties en schade. Wij helpen met het actief bevorderen van de samenwerking tussen de verschillende partijen. Met advies, het verhelderen van de belangen in de diversiteit van de betrokken rechtsgebieden, mediation in alle fasen van de behandeling van de zaak.

Ons credo: Interdisciplinair begrijpen, denken, delen en doen. Om tot wijze oplossingen te komen.

Zodat u weer met vertrouwen naar de toekomst kunt kijken.

Charlier Mediation  

Vrijwel elke situatie kent een oplossing die voor alle partijen acceptabel is

Soms lijkt een geschil juridisch. Het merendeel vindt echter zijn oorsprong in de relatie en de communicatie.

Moeilijkheden op het werk? Is de zaak te ver ge-escaleerd? Charlier Consult zorgt met mediation voor verheldering van belangen, helpt waarde terug te geven aan wat belangrijk is, en helpt een duurzaam, betekenisvol resultaat te bereiken. Ook als het speelveld juridisch en lastig is. 

Moeilijkheden bij uw letselschade? Wij staan voor u klaar. De Gedragscode Behandeling Letselschade van het Verbond van Verzekeraars regelt het recht op mediation als de letselschadezaak te lang loopt.

Moeilijkheden in de combinatie werk en letselschade? Charlier Mediation is gespecialiseerd in interdisciplinaire mediation. Waar nodig kan een multidisciplinaire aanpak op maat worden ingezet. 

Charlier Mediation: mediation met oog voor de menselijke maat. 

Wat u kunt bereiken

De beste oplossing voor alle partijen binnen een korte tijd: met respect en inachtneming van alle belangen. Vertrouwen in de toekomst. Zodat u verder kunt met de dingen die voor u belangrijk zijn.

Contact

Wij zijn graag bereid uw vragen te beantwoorden.  Neem gerust contact op.

Kijk ook eens op:  Linkedin  of op: Mediation en Meer