mediation kunstjes

Mediation kunstjes

Mediation wil nog wel eens goed helpen, als de arbeidsverhoudingen verstoord zijn geraakt. Onder leiding van een onafhankelijke derde kan dan worden geprobeerd de verhoudingen

Lees meer ...
vertrouwelijkheid in mediation

Vertrouwelijkheid in mediation

Mediation: vertrouwelijk is en blijft vertrouwelijk  Mediation wordt met enige regelmaat in arbeidsgeschillen ingezet als vorm van alternatieve geschilbeslechting. In het ruime merendeel van de

Lees meer ...
mediation is oplossen

Mediation als Management Tool

Zomertijd. Reflectietijd. Hoe hebben we arbeidsconflicten tot dusver opgelost? Inslikken, duiken, opkroppen, ontploffen en weer doorgaan? Druk opvoeren, verbetertrajecten, verzuim? Kan dat anders? Mediation wint

Lees meer ...