Sommige situaties raken op een diep persoonlijk niveau. Charlier Consult kan voorzien in coaching vanuit een NLP en TA achtergrond. Lydia Charlier is een ADR full certified register (conflict) coach.

Coaching richt zich op zelfkennis. Weten wie je bent, en wat je drijft. Bewust worden van gedrag, van kwaliteiten en valkuilen. Van – veelal – onbewuste patronen. Vanuit zelfkennis worden stappen in de ontwikkeling gezet, en wordt het nemen van robuuste  toekomstgerichte besluiten begeleid. Van oorsprong naar voorsprong.

Stappenplan

Voorafgaand aan de coaching vindt een intakegesprek en afstemming van het doel plaats. Dan volgt een begroting van de kosten. De coachingsgesprekken vinden op een locatie van keuze plaats. Tussentijds volgt evaluatie. Na een follow-up volgt afsluiting van het traject.

Neem gerust contact op.