logo charlier mediation

Conflicten juridisch? Meestal niet!

Om een oplossing te kunnen vinden moet je eerst het juiste probleem kunnen zien.

Conflicten en frustratie zijn een dagelijks onderdeel van een relatie. En dus ook van de werkrelatie. Frustratie wordt ook wel gezien als “gesmoorde passie”. Dat gaat gepaard met “vuur”. Teveel vuur leidt tot brand. Conflict is het gevolg. Het schip dreigt te zinken. Dan wordt het anker uitgegooid!

Meestal kunnen medewerkers conflicten prima zelf oplossen.

Zelf oplossen kan. Dat werkt goed als de betrokkenen conflictvaardig zijn en het conflict niet te ver geëscaleerd is. Zodra het vertrouwen tussen de betrokkenen verdwenen is, lukt zelf oplossen niet meer. Zelfs komen er dan gezondheidsklachten aan te pas. Een ziekmelding, of is het een “boos”melding? Dan is het tijd voor iets anders.

Conflicten juridisch? Meestal niet!

In conflict hebben mensen de neiging om terug te vallen op regels en protocollen. Komt er emotie aan te pas dan is het al gauw: “zullen we het even zakelijk houden?” Emotie is lastig, onhandig, belemmert de voortgang. Alsof in de vaart der dingen het anker wordt uitgegooid dat zegt: ho stop! Er is iets anders op te lossen. Het negeren van die emoties zet de boel vervolgens volledig op slot. Het schip loopt vast.

Het negeren van emoties zet de boel op slot. Het schip loopt vast.

Vooral regels en protocollen? De boot gemist..

Veel conflicten zijn helemaal niet juridisch, maar worden door het negeren van emoties juridisch gemaakt. Door het conflict alleen op dat niveau op te willen lossen wordt een belangrijke factor vergeten: de betrokkenen kunnen hun mens niet op het nachtkastje laten liggen! Kort gezegd: mensen praten ratio, maar handelen op emotie. En die emotie schreeuwt om aandacht.

Je kunt je mens niet op het nachtkastje laten liggen.

Mediation: de wind weer in de zeilen

In een mediation komen de percepties en emoties in een veilige, vertrouwelijke setting aan bod. De beiderzijdse percepties worden getoetst, en waar nodig bijgesteld. Emoties krijgen de aandacht en erkenning die ze nodig hebben. Zodat het anker weer kan worden gelicht. Op de inhoud oplossingen kunnen worden gezocht. Het schip de wind weer in de zeilen krijgt.

Verzoeningsgericht

In de kern zijn mensen verzoeningsgericht, mits ze worden gerespecteerd, gewaardeerd, in hun waarde worden gelaten op het onderwerp “relatie”. Mediation gaat eerst en vooral over herstel van relatie- en conflictkwetsuren. Daarna is de inhoud aan de beurt. Proces is daarbij een hulpmiddel. Procesafspraken kunnen de zaak heel goed vooruit helpen. Met respect naar de relatie, de inhoud én het proces.

Om een oplossing te kunnen vinden moet je eerst het juiste probleem kunnen zien.

Mediation zorgt voor respectvolle, duurzame oplossingen. Dat is waar ik als mediator voor sta.

Op z’n Cruijffiaans: “je gaat het pas zien als je het door hebt”.