Afspraken om elkaar de ruimte te kunnen geven

COVID-19

In Nederland zijn dwingende regels van kracht om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan.

Charlier Consult vindt het waarborgen van een zo groot mogelijke mate van veiligheid en gezondheid bij het verlenen haar diensten van essentieel belang.

Wij betrachten daarom grote zorgvuldigheid ten aanzien van de gezondheid van onze cliënten en die van onszelf. Als er geen twijfel bestaat over de gezondheid van de deelnemers (conform de RIVM-richtlijnen) kan Charlier Consult mediations in klein gezelschap faciliteren.

Ook bestaat de mogelijkheid van mediation per video-conferencing. De mediator neemt het initiatief om met betrokkenen te bespreken wat de best passende oplossing is. Daarbij geldt als uitgangspunt dat alle betrokkenen zich moeten kunnen vinden in de oplossing.

Mocht u vragen hebben over ons Corona-beleid dan verzoeken wij u in eerste instantie contact op te nemen met uw mediator.

Update vanaf 25 september 2021

Vanaf 25 september zijn de COVID-19 regels gewijzigd. Zie daartoe:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/uitgelicht-corona/coronamaatregelen

Voor activiteiten die Charlier Consult organiseert in horecagelegenheden geldt dat deelnemers en mediators waar nodig een geldige QR-code moeten kunnen laten zien.

Zie https://coronacheck.nl/nl/faq/1-1-hoe-werkt-de-coronacheck-app/ en

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/coronabewijs/hulp-en-vragen-over-coronabewijs.

Voor deelname aan activiteiten van Charlier Consult is het goed van de volgende aanwijzingen kennis te nemen.

Basisregels

 • Houd tenminste 1,5 m afstand
 • Draag mondkapjes waar dat verplicht is
 • Was vaak uw handen
 • Hoest en nies in uw elleboog
 • Gebruik papieren tissues voor neus hygiëne en gooi ze weg
 • Schud geen handen, begroet anderen met een gebaar
 • Blijf thuis als u, een van uw gezinsleden of iemand met wie u recentelijk in contact bent geweest symptomen heeft die kunnen wijzen op een COVID-19 infectie, zoals verkoudheid, keelpijn, koorts boven 38 graden C.
 • Vermijd drukke plaatsen

Gangen en trappen

 • Loop zoveel mogelijk rechts, snijdt geen bochten af
 • Loop niet naast elkaar of vlak achter iemand
 • Blijf niet onnodig stil staan
 • Geef voorrang wanneer dat aangewezen is
 • Raak deurklinken zo min mogelijk aan. Laat de deur naar een kantoor waar mogelijk openstaan

Liften

 • Per lift is in de regel het maximum aantal personen aangegeven dat zich er mag bevinden: houd u daaraan
 • Sta op de aangewezen markering op de liftvloer
 • Geef elkaar de ruimte bij het in- en uitstappen

Toiletten

 • Laat de deur van de wc-voorruimte open staan
 • Betreedt de voor ruimte niet wanneer deze in gebruik is
 • Wacht in het toilethokje tot de voorruimte vrij is

Vergaderzalen

 • Geef elkaar de ruimte bij het betreden en verlaten van de ruimte. Houd tenminste 1,5 m afstand
 • Raak zo mogelijk de deurklink niet aan
 • Desinfecteer uw handen bij binnenkomst en verlaten van de ruimte
 • Houdt tenminste 1,5 m afstand
 • Loop niet onnodig heen en weer
 • Voor zover een mondkapje verplicht is: dat mag af zodra u op uw plaats zit
 • Haal zelf koffie/thee
 • Gebruik papieren koffiebekers en gooi ze bij het verlaten van de ruimte zelf weg