Afspraken om elkaar de ruimte te kunnen geven

In Nederland zijn dwingende regels van kracht om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. Van deelnemers wordt verwacht dat zij deze aanwijzingen volgen, en dat ze zich tevens houden aan de volgende regels:

Basisregels

 • Draag mondkapjes. Altijd;
 • Houdt tenminste 1,5 m afstand;
 • Was vaak uw handen;
 • Hoest en nies in uw elleboog;
 • Gebruik papieren tissues voor neus hygiëne en gooi ze weg;
 • Schud geen handen, begroet anderen met een gebaar;
 • Blijf thuis als u, een van uw gezinsleden of iemand met wie u recentelijk in contact bent geweest symptomen heeft die kunnen wijzen op een COVID-19 infectie, zoals verkoudheid, keelpijn, koorts boven 38 graden C;  
 • Vermijd drukke plaatsen.

Gangen en trappen

 • Loop zoveel mogelijk rechts, snijdt geen bochten af;
 • Loop niet naast elkaar of vlak achter iemand;
 • Blijf niet onnodig stil staan;
 • Geef voorrang wanneer dat aangewezen is;
 • Raak deurklinken zo min mogelijk aan. Laat de deur naar een kantoor waar mogelijk openstaan.

Liften

 • Per lift is in de regel het maximum aantal personen aangegeven dat zich er mag bevinden: houd u daaraan;
 • Sta op de aangewezen markering op de liftvloer;
 • Geef elkaar de ruimte bij het in- en uitstappen.

Toiletten

 • Laat de deur van de wc-voorruimte open staan;
 • Betreedt de voor ruimte niet wanneer deze in gebruik is;
 • Wacht in het toilethokje tot de voorruimte vrij is.

Vergaderzalen

 • Geef elkaar de ruimte bij het betreden en verlaten van de ruimte;
 • Raak zo mogelijk de deurklink niet aan;
 • Desinfecteer uw handen bij binnenkomst en verlaten van de ruimte;
 • Houdt tenminste 1,5 m afstand;
 • Loop niet onnodig heen en weer;
 • Het mondkapje mag af zodra u op uw plaats zit;
 • Haal zelf koffie/thee;
 • Gebruik papieren koffiebekers en gooi ze bij het verlaten van de ruimte zelf weg.

Please note the following to grant each other room to move

In the Netherlands COVID-19 instructions from the Government apply. All participants in the mediation are kindly requested to follow these instructions

Basic Rules

 • Use face masks. Always;
 • Please keep your distance > 1.5 mtr;
 • Wash your hands often;
 • Sneeze and cough in your elbow;
 • Use paper tissues to blow your nose and dispose of them after use;
 • Do not shake hands, please feel free to greet each other with a gesture or motion of hand;
 • Stay at home if you, your family member(s) or somebody you recently came into contact with have cold-like symptoms and/or a fever above 38 degrees C;
 • Avoid busy places.

Corridors and staircases

 • Please keep your distance: > 1,5 mtr;
 • Walk on the right hand side as much as possible;
 • Do not walk in close distance behind each other;
 • Do not stand still unnecessarily;
 • Give way if needed;
 • If possible do not touch doorhandles.

Elevator

 • Use the lift as instructed;
 • Make sure you enter the lift with a maximum of 2 persons to ensure the distance;
 • Please use the marked spots;
 • Step back to give way if anyone passes you.

Toilets

 • Before entering the hallway to the toilets, listen if anyone is coming out of the toilets into the hallway;
 • Do not enter if anyone is already in the hallway;
 • Step back if anyone passes you when leaving one of the toilets or the hallway;
 • Leave the door to the hallway open when leaving;
 • If possible do not touch doorhandles.

Meeting rooms

 • Step back to give way when entering and leaving;
 • If possible do not touch doorhandles;
 • Disinfect your hands when entering and leaving the room;
 • Keep your distance: > 1.5 m;
 • Do not walk around unnecessarily;
 • You may remove your face mask when seated;
 • Feel free to get coffee/tea;
 • Use paper coffee/tea cups and dispose of them when leaving the room.