logo charlier mediation

Hoe kies ik een geschikte mediator?

U heeft een probleem dat u door middel van mediation op wilt lossen.

U staat voor de keuze van een voor u geschikte mediator. Waar moet u op letten?

Hoe herken ik een goede mediator?

De MfN (Mediators federatie Nederland) is het kwaliteitsinstituut van mediators. Kiest u voor een MfN geregistreerde mediator dan weet u dat hij of zij aan vast omlijnde opleidings-, geschiktheids- en ervaringseisen voldoet. De keuze voor een MfN geregistreerde mediator biedt daarmee de garantie, dat u kiest voor een professional die voldoet aan de geldende Nederlandse kwaliteitsstandaard. Kiest u voor een Rechtbankmediator dan kiest u voor een zeer ervaren professional.

Hoe kiest u een mediator die bij u past?

De keuze van een mediator is hoogstpersoonlijk. Het is altijd mogelijk vooraf met een of meer mediators te bellen of hen anderszins te spreken. Het belangrijkste is dat u daaruit het vertrouwen meeneemt dat u bij de betreffende mediator in goede handen bent.

Waar moet ik op letten?

  • Spreek met de mediator zijn of haar werkwijze door. Charlier Consult adviseert te starten met een voorafgaand tweegesprek met de mediator.
  • Mediators kunnen uit verschillende beroepen afkomstig zijn. Sommigen zijn ook jurist/advocaat (legal mediator, bijvoorbeeld voor arbeidszaken of echtscheidingen), anderen komen bijvoorbeeld uit de IT, de zorg of het onderwijs. Kies voor uw situatie voor een mediator met een geschikte achtergrond.
  • Wilt u in de mediation een derde persoon meenemen? Een vertrouwenspersoon, vriendin, of een rechtshelper? Bespreek dat met de mediator.
  • Bespreek op welke locatie de mediation plaats zal kunnen vinden. Zijn er mogelijkheden om dat op locatie te organiseren, of vinden de bijeenkomsten in het kantoor van de mediator plaats?
  • Vraag naar de ervaringen van de mediator met de doorlooptijd van de mediation.
  • Bespreek wie de mediator gaat betalen. Vraag om het uurtarief.

Wat mag ik verwachten?

Mediation is een informeel proces. Van de mediator mag u een open en informele houding verwachten. Toch zijn er wel een paar formele kanten. De mediator moet u daarover adequaat informeren. Dat gaat over de vrijwilligheid van de keuze voor mediation en van de keuze van de mediator, over de geheimhouding van al hetgeen in de mediation besproken wordt en over de volledige neutraliteit van de mediator in het mediation proces.

Lopen er al procedures? Bespreek dat bij de start van een mediation. Procedures worden gedurende een mediation even in de “wachtstand” gezet.

Afhankelijk van de situatie waar u mee kampt zal de mediator met u bepreken welke verwachtingen u van een mediation mag hebben. Met betrekking tot de aard van de bijeenkomsten (tweegesprekken, plenaire bijeenkomsten), de keuze van de locatie, de termijn waarop de bijeenkomsten plaats kunnen vinden.

Afhankelijk van uw situatie kan een mediation binnen enkele gesprekken, of soms zelfs binnen een dag worden afgerond.

Mediation is respectvol oplossen!