hoe-verloopt-het-mediationproces

Hoe verloopt het mediationproces?

Het mediationproces in 10 stappen:

1. Besluit tot Mediation

Partijen nemen het besluit voor Mediation, en kiezen in onderling overleg de mediator. Het is altijd aan te raden voorafgaand aan die keuze de mediator te bellen. Hij kan vertellen wie hij is, en hoe hij os zij werkt. U kunt aan de hand van dat gesprek bepalen of u vertrouwen hebt in de mediator.

2. Partijen kiezen voor de vorm van de aanvang van de mediation.

Een mediation kan starten met een caucus of met een plenaire bijeenkomst. Een caucus is een tweegesprek tussen de mediator en “één kant van de tafel”. Een caucus heeft voordelen: partijen kunnen alvast kennismaken met de mediator, ze kunnen hun verhaal kwijt zonder bijzijn van de andere partij. Dat maakt de eerste plenaire bijeenkomst al wat minder spannend. Voor de mediator heeft een caucus ook een voordeel: het stelt hem of haar in staat om een conflictdiagnose te maken en te bepalen welke interventies nodig zijn. De ervaring leert dat een caucus de totale duur van de plenaire bijeenkomsten in mediation bekort.

3. Eerste plenaire bijeenkomst:

Partijen en de mediator tekenen de Mediation overeenkomst.

4. De mediator scheidt de inhoud van de relatie.

De mediator besteedt eerst aandacht aan de relatie, en de emoties en irritaties, voordat het gesprek op de inhoud van de kwestie wordt gericht. Dat levert vaak al veel informatie op over de percepties van partijen op het conflict en het ontstaan daarvan. Deze informatie kan partijen en de mediator helpen bij het vinden van een oplossing later in het traject.

5. De mediator zorgt voor een werkbare relatie

De mediator zorgt ervoor dat emoties worden gezien, gehoord en besproken, zodat partijen nadien weer zakelijk en met wederzijds respect kunnen overleggen en onderhandelen.

6. De mediator zoekt met partijen naar hun drijfveren en de belangen achter hun standpunten.

In deze fase zal de mediator u veel vragen over de inhoud van uw situatie stellen. Dat kan plenair, maar ook in een caucus.

7. De mediator bespreekt de tegengestelde belangen.

De mediator zal ook tegengestelde belangen tegenkomen. Het is belangrijk om die het licht te laten zien. Van daaruit kunnen creatieve oplossingen worden gezocht.

8. Vergelijken van de beste oplossing met de wegloopalternatieven.

Om een duurzame oplossing te bereiken is het van belang dat ook alternatieve oplossingen worden bezien. Als een andere oplossing mogelijk beter uitpakt dan het alternatief dat op dat moment in de mediation is bereikt, dan zal de laatste waarschijnlijk niet duurzaam blijken te zijn.

9. Besluit en vastlegging daarvan

Het besluit van partijen wordt meestal vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Pas als beide partijen hun handtekening gezet hebben is de afspraak in de letselschadezaak bindend. De VSO is in de regel uitsluitend openbaar voor doeleinden van nakoming en het voldoen aan een wettelijke verplichting. Voor het overige is de VSO meestal aan geheimhouding onderworpen, dat wil zeggen: tenzij partijen iets anders afspreken.

10. De mediator sluit de mediation formeel af.

De geheimhouding ten aanzien van hetgeen in de mediation besproken is blijft in stand.