hr geeft niet thuis

HR geeft niet thuis? Werkgeversaansprakelijkheid.. Voorkomen? Mediation!

Gemiste kansen: ze worden duur betaald

Heeft u dat ook wel eens? Dat een werknemer bij u of uw directie komt klagen over het gedrag van zijn leidinggevende? Over een te hoge psychosociale arbeidsbelasting? Lees hieronder wat er gebeurt als u daar onvoldoende aandacht aan schenkt.

De zorgplicht van de werkgever

“De zorgplicht voor de werkgever houdt onder meer in dat hij voldoende aandacht heeft voor de psychosociale arbeidsbelasting. Hij moet maatregelen treffen om te voorkomen dat een werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. Als een werknemer herhaaldelijk met dezelfde klachten over het gedrag van een leidinggevende klaagt dan moet de werkgever daar deugdelijk onderzoek naar doen.

De casus: wat is er aan de hand?

Werknemer is in 1989 in dienst gekomen als chauffeur. In 2000 werd zijn collega — ook chauffeur — benoemd tot planner, naast de verantwoordelijke hoofdplanner. In 2008 wordt de planner benoemd tot hoofdplanner. Dan verandert er iets.

Een reeks incidenten doet zich voor, incidenten die te maken hebben met het gedrag van de hoofdplanner jegens de werknemer. Tot 4 keer toe brengt de werknemer deze incidenten onder de aandacht van de directie en HR. Hij krijgt daar geen gehoor. In mei 2009 meldt hij zich ziek met spanningsklachten en komt hij onder psychologische behandeling. In januari 2010 wordt nog wel een mediation poging ondernomen om de relatie weer werkbaar te krijgen. Tevergeefs. Zijn ziekte duurt meer dan 2 jaar voort. Hij wordt ontslagen op 1 maart 2012.

De zorgplicht van de werkgever

De zorgplicht van de werkgever houdt onder meer in dat hij voldoende aandacht heeft voor de psychosociale arbeidsbelasting. Hij moet maatregelen treffen om te voorkomen dat een werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. Als een werknemer herhaaldelijk met dezelfde klachten over het gedrag van een leidinggevende klaagt dan moet de werkgever daar deugdelijk onderzoek naar doen. Dat is hier niet gebeurd.

Wat is het gevolg?

De werknemer vecht zijn ontslag aan en vordert een billijke vergoeding. Daarnaast houdt hij de werkgever aansprakelijk voor het ontstaan van schade als gevolg van zijn psychische klachten. Een een burnout, dan wel: aanhoudende psychische klachten door het werk. De Kantonrechter oordeelt dat de werkgever niets te verwijten is. De werknemer gaat in hoger beroep.

Wie had het gedacht? 10 jaar. En nog niet klaar..

Het Hof oordeelt in februari 2019 dat de werknemer de aanhoudende psychische klachten heeft opgedaan in het werk. Doordat er geen feitenonderzoek is gedaan en er door HR/de directie onvoldoende aandacht aan de klachten is geschonken is de zorgplicht ex art. 7:658 BW geschonden, en is de werkgever aansprakelijk voor de door de werknemer geleden schade. In het midden kan blijven wat de exacte diagnose is, burn out of persisterende depressieve klachten.

Veel vragen, weinig antwoorden

De strijd wordt duur betaald

We hebben het nu over een beroepsziektezaak. Dat zijn uiterst complexe, langdurige en kostbare zaken. Kostbaar in alle opzichten: financieel, emotioneel, sociaal, psychologisch. Voor beide zijden. Veel vragen, en weinig antwoorden. Polarisatie. De klachten van de werknemer worden daardoor onderhouden, of zelfs verergerd. De schade neemt daardoor nog toe. Voor de werkgever wordt het een hoofdpijndossier. Ondanks dat de verzekeraar voor de aansprakelijkheidskwestie wordt ingeschakeld. Die verzekeraar vindt er ook wat van. Zeker als de jaarlijkse premie voor de aansprakelijkheidsverzekering opnieuw wordt beoordeeld.

De jarenlange strijd in de rechtszaal wordt duur betaald. Ook al wordt de strijd (voor het aansprakelijkheidsdeel) voor de werkgever door de verzekeraar gevoerd.

Hoe kan het anders? Mediation!

Mediation brengt het gesprek over de oplossing op gang. Met hulp van een deskundige mediator worden alle onderwerpen die partijen bezig houden besproken. En in de meeste gevallen: snel en voor beide partijen goed opgelost.

Mediation wordt in arbeidsgeschillen al veelvuldig ingezet. Dat kan ook bij aansprakelijkstelling!

Mediation brengt ook oplossingen bij een geschil over aansprakelijkheid, causaliteit en schade, alsook bij een combinatie met andere vorderingen tot (schade)vergoeding (zoals in het voornoemde geval: gebaseerd op art. 7:681 BW).

Ingeval van een aansprakelijkheidszaak die meer dan 3 jaar loopt dan heeft de werknemer recht op mediation op grond van gedragsregel 8 van de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL). Mag de werkgever daar ook iets van vinden? Jazeker. De claim treft hemzelf direct of indirect immers net zo goed. De verzekeraar betaalt dan de kosten van de mediation.

Goed om te weten: Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL)

Als een aansprakelijkheidszaak meer dan 3 jaar loopt dan heeft de werknemer recht op mediation op grond van gedragsregel 8 van de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL).

Overkomt u een dergelijke situatie? Kies voor mediation.

Mediation is respectvol oplossen!