logo charlier mediation

In welke situaties is mediation geschikt om uw conflict op te lossen?

Soms lijkt het wel alsof mediation een soort Haarlemmerolie is om iedere zaak op te lossen. Dat is natuurlijk niet het geval. In sommige gevallen is mediation geen geschikt middel. In dat geval moeten andere oplossingsmethoden worden gekozen.

Wanneer is mediation wél geschikt in uw zaak

Mediation is een goed middel om uw conflict op te lossen als:

 • U gebaat bent bij een goed gesprek over de inzichten over uw zaak met de wederpartij
 • De relatie nog goed is, maar er verschil van inzicht bestaat over zaken die onzeker zijn
 • De relatie (ernstig) verstoord is, waardoor een gesprek over de inhoud niet meer mogelijk is
 • U de indruk heeft dat de wederpartij u niet begrijpt
 • U het gevoel heeft dat U er maar niet in slaagt om de wederpartij duidelijk te maken wat uw situatie is, en wat voor u belangrijk is
 • U de houding van uw gesprekspartner niet begrijpt
 • U gebaat bent bij een snelle oplossing van uw zaak
 • U gebaat bent bij het beperken van de kosten van de behandeling van uw zaak
 • U gebaat bent met instandhouding van uw relatie met de wederpartij
 • U goed uit elkaar wilt gaan
 • Het conflict zodanig is geëscaleerd dat het niet meer goed mogelijk is met elkaar aan één tafel te zitten, en U toch een oplossing wilt. In zo’n geval kan pendelmediation een oplossing bieden. Bij pendelmediation pendelt de mediator tussen de partijen om op die wijze te verkennen hoe het conflict mogelijk kan worden opgelost en zonder dat partijen gezamenlijk met de mediator aan dezelfde tafel overleg plegen.
 • U bereid bent om met uw gesprekspartner te komen tot het beste resultaat voor u beiden

Mediation is ongeschikt in uw zaak

Mediation is geen geschikt middel in uw zaak:

 • als partijen een principiële uitspraak van een rechter willen, bij voorkeur van de hoger beroepsrechter of de Hoge Raad. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn in een situatie waarin bredere maatschappelijke oplossing moet worden gezocht voor de onzekerheden van een groot aantal slachtoffers. In zo’n geval ontbreekt de bewegingsruimte en is mediation niet geschikt.
 • Als partijen in een zodanig vergaande mate van conflict met elkaar verkeren dat ze een derde nodig hebben om een inhoudelijk oordeel te vellen.
 • Als een van beide partijen er niet in slaagt om bewegingsruimte bij zichzelf toe te laten.
 • Mediation is tot slot ongeschikt als methode wanneer op voorhand redelijkerwijs verwacht mag worden dat een bindende uitspraak van een onafhankelijke derde (de rechter, een arbiter of een bindend adviseur) een beter resultaat oplevert voor ten minste een van de partijen.