letselschade en reintegratie

Letselschade en re-integratie: een onderbelicht duo

Werk

Werk is van doorslaggevend belang voor de mentale en fysieke gezondheid. Werk geeft zin en structuur, en draagt aantoonbaar bij aan de gezondheid en het geluk van mensen, aldus hoogleraar Lex Burdorf.[1] Na doorgemaakte ziekte blijkt re-integratie tot een spectaculaire verbetering van de algehele gezondheid te leiden.

Adequate re-integratie in de letselschade loont.

Uit onderzoek door het Impact centre van Erasmus University Rotterdam blijkt dat vroegtijdige en adequate re-integratie interventie leidt tot een gemiddelde loonwaardestijging van bijna een derde.[2] Dat scheelt een slok op een borrel voor een van de grootste schadeposten bij ernstige letselschade: het verlies aan verdienvermogen. Het is de discussie over deze grootste post waardoor de schaderegeling vaak stagneert, met onacceptabel lange doorlooptijden van de schadekwestie tot gevolg.

Interdisciplinair weten, delen, denken en doen

Het aansprakelijkheidsrecht, het arbeidsrecht, het sociaal zekerheidsrecht spelen bij de re-integratie na ernstige letselschade een belangrijke rol. Het is in de krochten van die rechtsgebieden gemakkelijk verdwalen, waardoor belangrijke kansen worden gemist. Vind hieronder een complete gids door het woud van re-integratieland in een drieluik getiteld:

De noodzaak tot interdisciplinair begrijpen: Een gids voor een interdisciplinaire aanpak van re-integratie” (Letsel & Schade 2021 nr. 1).

Mediation

Loopt de re-integratie stroef? Mediation zet de zaak in beweging, en helpt bij vroegtijdige interventie om de re-integratie te bevorderen.

Lees uitgebreider over de 6 momenten waarop vroegtijdig ingrijpen met mediation tot vruchtbare resultaten kan leiden in het artikel

“Mediation kan bij vroege interventie re-integratie bevorderen en schade beperken” (Letsel & Schade 2020 nr. 3)

Behoefte aan een interdisciplinaire mediation? Bel of mail gerust voor informatie.