hoezo mediation

Mediation actueel in 2020

Onlangs verscheen het Tweede Panteia Rapport in opdracht van de Mediators federatie Nederland. Het rapport laat zien dat mediation in de afgelopen 10 jaar een vlucht neemt in geschillenbeslechting.

Bij de start van de internet enquête in oktober 2019, waarop het rapport is gebaseerd, waren in totaal 2.915 mediators aangesloten bij het MfN-register.

Van de mediations conform MfN-condities heeft 60% van alle mediations betrekking op geschillen in de familiesfeer en 25% op geschillen ten aanzien van arbeidsrelaties. In de categorie “overige mediations” gaat het in 32% van de gevallen om omgeving/buren mediations.

Mediators besteden gemiddeld 18,6 uur in de week aan werkzaamheden als mediator

Zo’n 79% van alle mediations wordt afgesloten met een vaststellingsovereenkomst of schriftelijke eindovereenkomst. Van de respondenten kiest 79% de volgende keer (waarschijnlijk) weer voor mediation, en 74% zou mediation waarschijnlijk of zeker aanbevelen bij vrienden en bekenden.

Het gebruik van mediation is ten opzichte van 10 jaar geleden meer dan verdubbeld: van 1,4% naar 3,1%. Er is dus nog wel wat ruimte voor groei.

De belangrijkste ontwikkelingen die mediators verwachten zijn:

  • Een (verdere) toename van het aantal mediations op allerlei gebieden, zoals familie/echtscheiding, arbeid, strafzaken, zakelijke mediation en overheid. De redenen die voor de verwachte toename worden genoemd zijn divers, zoals:

    Toenemende aandacht voor mediation en het toenemende belang van mediation. Mediation wordt steeds ‘gewoner’ gevonden.
  • Verplichte mediation
  • Verdere professionalisering en kwaliteitsverbetering van het mediationvak.

Opvallend is dat ingeval van letselschade nog vooral advocaten en rechtsbijstandsverzekeraars worden ingeschakeld. Hoewel mediation ook in letselschade een zeer hoge resultaat score heeft, en een hoge klanttevredenheid, wordt mediation in letselschadezaken tot op heden nog maar weinig gebruikt.

Dat kan echt anders. Benadeelden met een letselschade kunnen een beroep doen op de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) . Artikel 8 van de GBL geeft de betrokkene recht op een mediation als de zaak meer dan 3 jaar loopt.

Natuurkunde hield ook niet op bij Newton.

Mediation is niet meer weg te denken als weg vooruit om tot een oplossing van uw geschil te komen. De ontwikkelingen op het gebied van mediation als alternatieve vorm van geschillenbeslechting zijn onmiskenbaar. Mediation zal een steeds grotere vlucht gaan nemen.