mediation build a bridge

Mediation: build a bridge!

Stiekem moet ik glimlachen als ik het de kids hoor zeggen. Als ze vinden dat ik zeur. Build a brigde mam, build a bridge…

Bruggen bouwen: dat is waar mediation over gaat.

Conflictgedrag

In conflict vertonen we ineens ander gedrag dan “normaal”. Eigenlijk is dat gek. Want conflict is normaal. Ik ken geen mensen die nog nooit een conflict hebben gehad.

Glasl

Prof. Friedrich Glasl heeft conflictgedrag in een model van 3 fasen en 9 trappen gevat. Conflictpartners dalen samen soms in rap tempo (dat doen ze in ieder geval samen goed) die trap af. Welk gedrag hoort daar dan bij?

Fase 1

De (nog) rationele fase. Gestreefd wordt nog naar win-win-oplossingen. Wel verharden de gesprekken zich. Argumenten hebben tot doel elkaar te overtuigen. De loef af te steken. Standpunten worden scherp, het gesprek word een debat. Gelijk krijgen is belangrijker dan het gemeenschappelijke belang. Polarisatie gloort. Partijen luisteren niet meer naar elkaar.

Fase 2

De tweede (emotionele) fase gaat het over winnen of verliezen. Zwart-wit denken overheerst, partijen maken elkaar tot een karikatuur. Het conflict polariseert, partijen gaan op zoek naar medestanders. Het vertrouwen gaat verloren, partijen vertonen politiek gedrag, en stellen harde eisen. Dreigen is een belangrijk kenmerk van deze fase. De loopgraven in. Ze beginnen elkaar te beschadigen.

Fase 3
In de derde (oorlog) fase is de waarheid niet meer relevant. Rechtvaardigheid ook niet. De redelijkheid is volledig zoek. Alle middelen zijn toegestaan om de ander uit te schakelen. In deze fase verliest de een, of de ander, of verliezen ze allebei.

Ik ken geen mensen die nog nooit een conflict hebben gehad. U wel?

Build a bridge..

In fase 1, de eerste 2 treden kan een goed gesprek nog helpen. Bruggen bouwen kost al wel veel energie. Op trede 3–7 is het inzetten van mediation een verstandig plan. De mediator werkt op 3 niveaus: de feiten, de percepties en de emoties.

De mediator werkt op 3 niveaus: de feiten, de percepties en de emoties.

Aan de mediationtafel wordt uitgezocht wat belangrijk is. Emotie is daarbij een belangrijk aanknopingspunt. Des te heter de emotie, des te belangrijker het onderliggende belang.

Als duidelijk is waar de meeste emotie zit, is ook duidelijk wat het belangrijkst is. Van daaruit kunnen partijen elkaar weer vinden. Wordt duidelijk waar de oplossing aan moet voldoen. En dan: samen die trap weer op.

Hoe dieper de kloof, hoe mooier de brug.

Soms leidt het bruggen bouwen op het onderwerp relatie tot goed samen verder gaan. Of gezamenlijk een goede route te vinden om meer duidelijkheid te krijgen over wat hen verdeeld houdt. Soms leidt het tot het gezamenlijk besluit om goed uit elkaar gaan. Met opgeheven hoofd. En soms lukt het ook niet. Dan kunnen partijen afspreken hoe ze het proces naar de oplossing verder gestalte willen geven.

Waarom zou je muren bouwen, als bruggen beter werken?