mediation en letselschade

Mediation en letselschade

Het is alweer 13 jaar geleden dat het ongeval gebeurde. Hannie zou in 2005 afstuderen en had grootse plannen voor haar carrière. Ze had ook al concrete stappen gezet in de richting waar ze in wilde. Het liep anders. Op die dag in 2005 werd ze aangereden. Aanvankelijk leek het polsletsel mee te vallen. Dat liep ook anders. Een niet genezende botbreuk. Zeven operaties. Lange, slapeloze nachten door de pijn.

Hannie zat niet bij de pakken neer. Ze voltooide nog twee andere studies. Maar werken lukt met die arm nauwelijks. Teveel praktische beperkingen en ernstige pijnklachten. Inmiddels is ze 39 jaar.

De discussie met de verzekeraar

13 jaar later. Partijen komen er nog steeds niet uit. De verzekeraar twijfelt aan de gestelde carrièrevooruitzichten. En over de vraag of Hannie met die hand echt niet meer kan werken. De gestelde schade is aanzienlijk. Ze worden het niet eens. De vuisten zijn aan beide zijden gebald. En met gebalde vuist is het lastig handen schudden.

Mediation

Partijen stemmen in met mediation. Ze sturen mij hun inzichten en berekeningen. Daar bleek mij uit niet veel verder van elkaar hadden kunnen staan. Een spannende uitdaging.

Werkwijze in de mediation: de caucus

Een mediation kan starten met een caucus. Een caucus is een tweegesprek tussen de mediator en één partij. Een kennismaking. En: ruimte om het verhaal het verhaal te laten zijn. Om van daaruit meteen tot de kern te komen: wat is er nu echt belangrijk. Dat stelt mij in staat om een conflictdiagnose te maken. Het zorgt er ook voor dat de ergste spanning voor het proces van mediation al enigszins kan worden weggenomen.

Wat hielp partijen?

We hebben in de plenaire bijeenkomst alle inhoudelijke onderwerpen maar eens op het bord gezet. Dat waren er veel: zo’n 15 onderwerpen. Elkaar van hun gelijk overtuigen hadden ze al jaren geprobeerd. Dat lukte niet. Dus nu moest het anders.

Prioritering

Mijn eerste vraag aan partijen was om een prioriteit aan de onderwerpen te geven. Wat is het belangrijkste onderwerp en vooral: wat zit daar dan achter? Welk belang moet worden gediend? Voor Hannie bleek al gauw dat “eindelijk rust” een belangrijk punt was. Los kunnen laten. En ook: erkenning, voor wat ze had kunnen bereiken. Weer het gevoel hebben van waarde te zijn. Het plezier terug te krijgen in de positieve dingen. Een stuk zekerheid voor de toekomst. En: het moest een rechtvaardige oplossing zijn. Ook de belangen van de verzekeraar werden in kaart gebracht. Net als een slachtoffer heeft ook de verzekeraar het verhaal nodig. Dat verhaal moet steunen op feiten, op bewijs, maar ook op logica. Het logische verhaal moet leiden tot een rechtvaardige oplossing. Daar waren ze het over eens.

Onzekerheden

Mijn volgende vraag was de vraag naar de onzekerheden. Desgevraagd weten partijen meestal uitstekend uit de doeken te doen wat de onzekerheden voor de andere partij zijn. De vraag naar de onzekerheden aan de eigen zijde is echter een andere. Het beantwoorden van die vraag gebeurt in een caucus.

De kracht van de reflectieve vraag (stel dat/wat nou als?)

Het ontbreken van een oplossing kost meestal meer dan geld. Wat is het alternatief, als er geen oplossing wordt bereikt? Wat gebeurt er dan? Wat kost dat?

Oplossingen

Juridische oplossingen worden vaak gezocht in vergoeding van datgene wat men is kwijtgeraakt in het verleden. Daar is ons recht immers op gebaseerd. Onzekerheden daarin blokkeren echter vaak de oplossing. Mediation helpt breder te kijken. Alles op tafel. Een echt gesprek. Over de dingen die er toe doen, ook over de dingen die nodig zijn om de stap naar de toekomst te kunnen maken.

Blijdschap

Aan het einde van de dag was in dit geval duidelijk dat een rechtvaardige oplossing kon worden bereikt. Wat overheerste was blijdschap en opluchting. Aan beide kanten.

Perfect?

In het Engels bestaat de uitdrukking: don’t let “perfect” be the enemy of “good”. Partijen komen meestal bij mij binnen met hun standpunten in de juridische “perfect”-stand. Elke keer weer word ik weer verrast door de goede oplossingen die partijen in de mediation bereiken, als duidelijk is geworden wat de belangen echt zijn. Die vorm van “goed” is misschien wel de betere versie van “perfect”.

Mediation is respectvol oplossen!