mediation goed goedkoop en snel

Mediation. Goed, goedkoop en snel: het kan wel!

Enkele duizenden letselschadezaken per jaar duren langer dan 3 jaar.

Het is niks nieuws: specialisten in het werkveld weten dat duizenden letselschadedossiers per jaar 5–15, of zelfs 20 jaar lopen voordat een oplossing wordt bereikt. Dat kan anders. Dat moet anders.

Letselschadeprofessionals

Letselschadeprofessionals zijn de spin in het web. Van vele markten thuis. Brengen de juiste hulppersonen met elkaar in verbinding en laten ze goed samenwerken. Beschikken over inlevingsvermogen. Stellen het slachtoffer centraal. Zijn besluitvaardig, resultaatgericht. Waar gaat het dan mis?

De letselschadebranche faalt bij onzekerheden

Het werken binnen de juridische context brengt beperkingen mee. Het recht kijkt altijd achterom, naar het verleden. Beoogt herstel, liefst zo concreet mogelijke compensatie van wat verloren is gegaan. Helaas heeft het recht geen glazen bol. Onzekerheden over wát er dan voor de toekomst verloren is gegaan maken compensatie lastig. Blijven hangen in die vraag blokkeert vaak de oplossing. Het regelingsproces stagneert temidden van de onzekerheden. In duizenden complexe zaken per jaar faalt de letselschadebranche om binnen een acceptabele termijn daarvoor verstandige oplossingen te vinden.

Goed, goedkoop of snel

Op het menu van de traditionele strategie om een traject tot een goed einde te brengen staan slechts drie gerechten. Het kan goed, goedkoop en snel. Anders gezegd: steeds geldt de driehoek: kwaliteit, kosten en tijd. De makke is wel: u kunt er maar twee tegelijk kiezen.

Twee van de drie

Twee van de drie. Dat betekent:

· Wilt u het goed en goedkoop? Dan kan het niet snel.

· Wilt u het goed en snel? Dan kan het niet goedkoop.

· Wilt u het snel en goedkoop? Dan kan het niet goed.

Het slachtoffer centraal?

Wat gebeurt er als u alles wilt, en wel nu en wel tegelijk? Dan mondt dat uit in procedures die 5, 15 jaar of zelfs langer lopen. Veel zwarte letters op wit papier. Wat het hoogst zit, komt evenwel in die zaken het minst aan bod. De kosten rijzen de pan uit.

“Wat het hoogst zit, komt het minst aan bod”

SWOV

Als we de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek voor de Verkeersveiligheid (SWOV) mogen geloven dan stijgt het aantal ernstig verkeersgewonden tot 2030 substantieel. Dat betekent dat, als er niks verandert, het aantal complexe letselschaden en daarmee het aantal (langdurige) procedures alleen maar zal toenemen. Tenzij..

Wat is er nodig?

De rechtshulp staat onder druk. NRC kopte recent: Advocaat, u bent vaak niet de oplossing. Ik onderschrijf die stelling niet. De advocaat is een — noodzakelijk — deel van de oplossing. Gespecialiseerde juridische kennis (en de toegang daartoe, een grondwettelijk recht) vormt de basis. Voor partijen krijgt die gespecialiseerde kennis echter pas waarde als ze kan worden ingezet om échte oplossingen te realiseren. Moderne juridische professionals begrijpen dat het juridische deel vaak maar een deel is van het probleem. En dus ook maar een deel van de oplossing. Lees daartoe onder meer de rede van Dick Allewijn, hoogleraar mediation aan de VU. De moderne juridische professional moet dus meer dan juridische kennis in huis hebben: hij(zij) moet de soft skills in huis hebben om er achter te komen wat de bredere context is. Weten wat zijn cliënt echt beweegt. Zodat de beste oplossing voor de cliënt kan worden bereikt. Voor de professionals van de aansprakelijke partij geldt hetzelfde. De kop in het zand helpt niet. Ook struisvogels komen alleen vooruit als hun kop bovenop hun romp staat. En met de hakken in het zand is het lastig stappen zetten.

Met de hakken in het zand is het lastig stappen zetten

Gedragsverandering. Het roer moet om.

Een gedragsverandering is nodig. Als je doet wat je altijd gedaan hebt, dan krijg je wat je altijd gekregen hebt. Dan wordt het anno 2019 niet veel anders.

Met alle kennis die letselschadeprofessionals in huis hebben: we moeten tot de conclusie komen dat met de gebruikelijke juridische middelen het versnellen en verbeteren van het proces in de afgelopen 30 jaar niet is gelukt. Integendeel. Dat concludeert ook Prof. Carla Klaassen tijdens haar lezing bij het 6e lustrumcongres van de LSA.

“Als je doet wat je altijd gedaan hebt, dan krijg je wat je altijd gekregen hebt.”

Het roer moet om. Er valt veel winst te behalen door andere keuzes te maken. De krachten te bundelen. Beter zicht te krijgen op de consequenties. Beter samen te werken. Dat kan in mediation.

Mediation. Het gesprek waarin alles samen komt.

Ik hanteer graag als definitie van mediation: een gesprek waarin alles samen komt. De belangrijkste onderwerpen komen in een mediation steeds in drieën: Relatie, Inhoud en Proces. Verleden, Heden, Toekomst. Kwaliteit, Tijd en Kosten.

Welk gesprek zou u in uw letselschadezaak willen hebben?

Goed, goedkoop én snel: het kan wel!

Wat is: Goed?

De ISO 9001 definieert Kwaliteit heel simpel: het voldoen aan de verwachtingen. Wat willen partijen in een letselschadezaak? Kent u cliënten die vragen om een procedure? Ik ken ze niet. Lees daarover meer in het artikel Van in gebreke naar in verbindingin het NJB.

Wat willen cliënten wel? Uw cliënten willen oplossingen. Die hun pijn wegnemen. In de metafoor van Jos Burgers, expert op het gebied van klantgerichtheid: uw cliënten willen geen boormachine. Ze willen gaten.

Wat zijn die gaten in een letselschadezaak? Partijen willen oplossingen die rechtvaardig voelen en aanvaardbaar zijn. Met inachtneming van alle inhoudelijke zekerheden en onzekerheden. Gehoord worden, gezien worden, als mens, als functionaris. Respectvol bejegend worden. Processuele rechtvaardigheid. Duidelijkheid. Verder kunnen met de toekomst. Binnen een redelijke termijn.

Kwaliteit is het voldoen aan verwachtingen.

In een mediation komen alle verwachtingen van partijen aan bod. De kwaliteit en de acceptatiegraad van in mediation bereikte oplossingen is hoog. Advocaten, bedrijven en rechters zijn enthousiast. Meer weten? Lees daarover in het rapport over de kansen en belemmeringen voor zakelijke mediation van ZAM/ACB.

Wat is: Goedkoop?

Een wel gehoorde misvatting is: “als het minder kost, levert het ook minder op. Dus we gaan tot het juridische gaatje.” Vervolgens klagen verzekeraars: de kosten rijzen de pan uit. Advocaten klagen: hun kosten worden opgedreven, en niet (volledig) voldaan. De veronderstelde goedkoop is al snel duurkoop!

Een geslaagde mediation levert een totaaloplossing voor alle partijen, voor beperkte kosten. Een gemiddelde letselschade mediation in een complexe zaak kost gemiddeld zo’n € 5.000. Afhankelijk van de aard van de zaak en de houding van partijen kan dat soms meer, en soms ook minder zijn. De slagingspercentages van mediation zijn hoog: volgens het onderzoek van ZAM/ACB 75%, in mijn ervaring hoger, tot ruim 90%. Mediation levert een totaaloplossing binnen een kort tijdsbestek, en kost een fractie van de kosten van juridische procedures.

Wat is: Snel?

De huidige looptijden zijn in ieder geval niet snel. Een mediation daarentegen kan vaak al in één dag worden afgerond. Soms is er nog een vervolg nodig. Is dat snel? Dat lijkt mij wel.

Het recht van letselschadeslachtoffers op mediation

Letselschadeslachtoffers hebben met een beroep op Gedragsregel 8 van de GBL na verloop van drie jaar recht op het inzetten van mediation. Waarom blijft de letselschadebranche achter?

Mediation is respectvol oplossen!

Waar wacht u op?