kers op de taart

Mediation, het recept en 2 kersen op één taart: de ingrediënten voor een blije mediator.

De casus

De werkgever en de werknemer hebben het moeilijk. De een jonge leidinggevende aan het begin van zijn carrière, de ander de werknemer: een oude rot in het vak. Niet minder dan 35 jaar ervaring — met de bijbehorende desillusies — alles al gezien, alles al gehoord, alles al meegemaakt. Je hoeft hem niks meer wijs te maken.

Het loopt helemaal niet lekker tussen die twee. Onbegrip, elkaar niet verstaan. De werknemer: “het lijkt wel alsof ik Russisch spreek”. De leidinggevende: “zo kan het niet”. Twee ongelukkige mensen. Het resulteert in een waarschuwing, een klacht bij de klachtencommissie, en een verzoek tot mediation.

Mediation

Het doel: verbetering van de relatie. En, denkt de oplettende lezer: dat zal wel in de richting van een exit gaan, zoals zo vaak wordt gedacht als mediation wordt ingezet. Is dat ook zo?

In de caucus werd al veel duidelijk over de oorzaken van de communicatiestoornissen. In de caucus kon ik al veel “voorwerk” doen op dat vlak. In de plenaire bijeenkomst was het aanvankelijk spannend. Echter: al gauw bleek dat de taal van de diepte door eenieder begrepen wordt. Twee weken later…

Twee mediationbijeenkomsten later

Goede werkafspraken, twee mensen die exact dezelfde taal blijken te spreken ondanks de verschillende accenten. Niet oppervlakkig Hollands, maar de taal van de diepte. Zoals een der partijen het zo treffend zei: “als je mij hoort, dan besta ik”. Over diepte gesproken. Respect, waardering, luisteren, elkaar horen, begrijpen, elkaars talenten kunnen gebruiken. Ze begrijpen elkaar. Een goed team samen, deze twee mensen.

Uit de feedback over de mediation:

“Lydia is een enorm fijne mediator die beide partijen snel op hun gemak laat voelen. Een goed proces, en duidelijke afspraken gemaakt. Je kunt de gevoelens en situaties goed onder woorden kan brengen en hierbij ook de helpende hand bieden in het geval een van de partijen er even niet uitkomt. Het heeft me zeer positief verrast. Ik was verbaasd over de snelheid en effectiviteit. Ik vond de manier waarop je met ons in gesprek was erg fijn. Soms levellen, soms even prikken en altijd in verbinding. Top!”

De kers op de taart

Partijen zijn opgelucht. Ze kunnen rekenen op elkaar, en kunnen op een positieve manier met elkaar dóór. Klachten behoren tot het verleden. Echt luisteren en horen is het credo. Eerst begrijpen, en dan pas begrepen worden is de les.

En als ik de feedback ook als een kersje mag begrijpen: ik ben een blije mediator!