mediation levert, maar wat eigenlijk

Mediation levert. Wat eigenlijk?

Partijen die een conflict ervaren staan onder druk. Ze schaken op veel borden tegelijk.

De rationele borden:

Wat zijn mijn rechten, mijn plichten, wat is mijn standpunt, hoe moet ik handelen, wat zegt de wet, het recht, welke mogelijkheden heb ik om mijn gelijk te halen, wat kost dat, hoe lang duurt dat, wat wil ik bereiken, wie helpt mij daarbij?

Daaronder zit een andere laag.

De emotionele borden:

De verstoorde rouwcurve, de boosheid, de miskenning, het verdriet, de depressie, de basiscoping, de vermijding, het vechten, toegeven? De slapeloze nachten, het niet verder kunnen met de toekomst.

En tot slot de basislaag.

Wat vindt de authentieke “ik” er van. Fight? Flight? Freeze?

Van Oorsprong naar Voorsprong

In een mediation komen alle lagen aan bod. Worden alle belangen op de schaakborden duidelijk. Zodat op al die borden kan worden samengewerkt. Van daaruit worden stappen in de ontwikkeling van de oplossing gezet, en wordt het nemen van robuuste toekomstgerichte besluiten begeleid. Van oorsprong naar voorsprong.

Van Inzicht naar Uitzicht

De oplossing van een geschil kent verrassend veel gezichten. Vanuit het inzicht wat werkelijk voor partijen in de toekomst belangrijk is, ontstaat het uitzicht op de oplossing. Van inzicht naar uitzicht. En dat kan snel, goed en op alle niveaus goedkoper dan de prijs die wordt betaald voor een juridische procedure.

Mediation: de oplossing voor elk probleem?

Dat zou mooi zijn: een magische oplossing. Helaas: mediation is niet geschikt als partijen de oplossing aan een derde willen uitbesteden. Mediation is alleen geschikt voor partijen die zélf hun aandeel willen nemen bij het creëren van de oplossing. En willen komen tot een gesprek over wat hen op alle schaakborden beweegt.

Een bocht in de weg is geen probleem, tenzij je vergeet de draai te maken!