Waarom mediation

Waar mensen samen zijn en samen werken ontstaan verschillen van inzicht. Vaak kunt u die verschillen zelf oplossen. En soms lukt dat niet. Verschil van inzicht, van karakters, van verwachtingen en visies kunnen leiden tot escalatie en uitmonden in een conflict, waarin emoties een rol spelen en de oplossing uit het zicht raakt.

De verbroken verbinding

De communicatie is niet meer effectief, en de verbinding wordt verbroken. Partijen laten zich dan soms leiden door destructieve keuzes. Het conflict mondt uit in een juridische strijd die eindigt bij de rechter. Daarmee geven partijen de oplossing van de situatie dan uit handen aan een derde, die alleen juridisch gereedschap heeft. Echter, niet alle belangen die voor partijen op het spel staan zijn juridisch te vertalen.

Klik hier voor het blog : 17 miljoen mensen, 1,6 miljoen rechtszaken: kan dat ook anders?

Van oorsprong naar voorsprong

Vrijwel elk geschil heeft een oplossing die voor alle betrokken partijen aanvaardbaar is. Herstel van de verbroken verbinding is daarvoor nodig. De tijd nemen voor onderzoek naar de verwachtingen en de wederzijdse onderliggende zakelijke en persoonlijke belangen levert de beste basis. Met het vinden van de oorsprong ontstaat al snel het zicht op wat belangrijk is, en daarmee op de oplossing. Met mediation kan (in de meeste gevallen) een procedure worden voorkomen. Mediation is efficiënt door besparing in kosten en tijd. Voor de resultaten van het onderzoek op het punt van efficiency, kosten en doorlooptijd van de vereniging ZAM klik hier.

Meer lezen over mediation? Kijk eens op: Mediation en meer

Wat is mediation

Mediation is een wezenlijk andere manier om met conflicten om te gaan. De mediator helpt opgebouwde spanningen op te helderen, de situatie te de-escaleren, de onderlinge communicatie te verbeteren en problemen duurzaam te verhelpen en voorkomen.

Alle verwachtingen en belangen komen daarbij onder strikte geheimhouding aan bod. Mediation neutraliseert gebeurtenissen uit het verleden en geeft weer perspectief aan de toekomst met nieuwe, voor beide partijen aanvaardbare afspraken.

Mediation is maatwerk

De kracht van mediation is dat partijen in een strikt vertrouwelijke setting zélf de inhoud van hun oplossing bepalen, zonder zich afhankelijk te maken van een derde. De betrokkenen zijn in een mediation gelijkwaardig, en de baas over de oplossing van hun geschil. Daardoor is de uitkomst voor alle deelnemers gemakkelijker te accepteren. Daarin ligt een grote voorsprong op een door een derde – de rechter – opgelegde beslissing. Mediation is maatwerk, onder soms weerbarstige omstandigheden. Een stevige aanpak, vaak met verrassende resultaten.

Mediation is oplossen!

Mediation is oplossen, met respect voor ieders belang. Helder, persoonlijk en oplossingsgericht.

Hoe lang duurt een mediation

In letselschade kan de mediation na de caucus en kennisneming van de belangrijkste stukken plaatsvinden in één plenaire dag. Soms wordt er een vervolgafspraak gepland.

In arbeidskwesties neemt een gemiddelde mediation na de caucus 2 tot 3 sessies van een dagdeel. De doorlooptijd is dan gemiddeld 4 tot 5 weken. Een spoedmediation kan zonodig ook sneller plaatsvinden.

De locatie van de mediation

De betrokkenen bepalen samen waar, en wanneer de mediation bijeenkomsten plaatsvinden. In beginsel kunnen deze op elke gewenste locatie binnen Nederland plaatsvinden.

De voordelen van mediation

Zodra partijen hebben besloten tot mediation kan de eerste afspraak snel tot stand komen. Meestal kan een oplossing worden bereikt in één of enkele bijeenkomsten.

De voordelen van mediation ten opzichte van een gerechtelijke procedure zijn:

 • Snelheid
 • Geheimhouding
 • Kostenbeheersing
 • Vormvrije procedure
 • Deskundige begeleiding
 • Actieve rol van partijen
 • Ruimte voor creatieve oplossingen
 • Behoud van de relatie zonder onnodige schade
 • Hoge acceptatiegraad
 • Win-win resultaat

De voorwaarden van mediation

De belangrijkste voorwaarden van mediation zijn:

 • Mediation is vrijwillig, niemand kan de ander “voor de mediator slepen”;
 • De rol van de mediator is neutraal. Hij is niet voor of tegen een partij, en legt geen oordelen op;
 • Alle nieuwe informatie die in de mediation besproken wordt is aan geheimhouding onderworpen. Deze vertrouwelijkheid maakt de besprekingen in de mediation veilig;
 • Procedures worden – behoudens te bespreken uitzonderingen – gedurende de mediation opgeschort;
 • Partijen spannen zich in om een oplossing te bereiken en voeren zelf de regie over de inhoud van de oplossing. Advocaten of begeleiders zijn waar partijen dat wensen ook  welkom;
 • De mediator is verantwoordelijk voor het proces. De partijen zijn verantwoordelijk voor de inhoud.