De mediator is neutraal, onpartijdig en informeel

De mediator is een communicatieprofessional. Hij is neutraal, onpartijdig en informeel. Hij heeft geen belang bij welke uitkomst dan ook. De mediator is er om partijen te helpen hun beste gezamenlijke oplossing te vinden. Wie de kosten van de mediator betaalt is daarbij niet van belang: voor de mediator zijn de beide partijen per definitie gelijkwaardig.

De stijl van de mediator

Op hoofdlijnen bestaan 2 stijlen voor de mediator: faciliterend of evaluatief. Partijen kiezen welke stijl het beste bij hen past.

Een faciliterende mediator bevordert tijdens de mediation vooral de communicatie tussen de partijen. Hij hoeft geen verstand te hebben van de materie, en houdt zich niet bezig met de inhoud van het conflict. Een faciliterende mediator is bijvoorbeeld geschikt om geschillen te beslechten waarin de emoties hoog oplopen. 

Een evaluatieve mediator beschikt over dezelfde gereedschappen als de faciliterende mediator, en heeft daarnaast inhoudelijke kennis van de materie. De evaluatieve mediator bemiddelt, maakt daarbij gebruik van zijn kennis maar adviseert niet. Hij maakt veel gebruik van een caucus. Voor het oplossen van geschillen in zakelijke context, letselschade of arbeidsrecht kiezen partijen veelal voor een evaluatieve mediation. Inhoudelijk waar nodig, en altijd met de menselijke maat.

Charlier Mediation werkt gezien de achtergrond veelal als evaluatieve mediator.