Mediation in arbeidsconflicten

Charlier Mediation faciliteert mediation in arbeidsrelaties. Waar het gaat om samenwerken, functioneren, verzuim, en re-integratie. Zo kan het gaan om:

 • Bevorderen van de samenwerking tussen medewerkers
 • Verbeteren van de samenwerking tussen leidinggevenden en medewerkers
 • Verhelderen en oplossen van functioneringsproblemen
 • Vlot trekken van stagnerende samenwerking in teams
 • Aanpakken en voorkomen van pestgedrag
 • Wegnemen van blokkerende factoren bij arbeidsongeschiktheid en verzuim
 • Voorkomen en oplossen van re-integratieproblemen
 • Exit mediation

Niet zelden treedt gedurende de WIA-wachttermijn of gedurende een door het UWV opgelegd sanctiejaar een arbeidsconflict op. De bedrijfsarts, de Wet Poortwachter en het arbeidsrecht spelen dan een grote rol. De bedrijfsarts adviseert dan op basis van de STECR-richtlijnen en de NVAB-richtlijnen tot mediation.

Op dat advies van de bedrijfsarts hoeft echter niet te worden gewacht. Mediation kan ook zonder dat advies bijvoorbeeld al worden ingezet ingeval van:

 • Gedoe over het plan van aanpak bij de re-integratie, en de inzichten daaromtrent
 • Ingeval een second opinion door een andere bedrijfsarts in beeld komt
 • Als een deskundigenoordeel door het UWV wordt overwogen
 • Ingeval maatregelen of een loonstop wordt overwogen
 • Als een mogelijke loonsanctie door het UWV dreigt
 • Als rechtsmaatregelen worden overwogen

Het inzetten van mediation in arbeidssituaties

Mediation in arbeidssituaties begint met overeenstemming over het inzetten van mediation, en overeenstemming over de keuze van de mediator. Het is altijd raadzaam de beoogde mediator eerst eens te bellen voor een informatief gesprek, alvorens die keuze wordt gemaakt. 

De gekozen mediator zal partijen voorzien van de relevante stukken, samen met hen een planning maken en de gewenste locatie bepalen.

De mediation begint in de regel met een caucus, een apart tweegesprek tussen de mediator en de partijen. Daarna worden plenaire bijeenkomsten gepland.

In de regel moet na de caucus rekening worden gehouden met 2, en soms 3 gezamenlijke gesprekken. Die gesprekken vinden in een tijdsbestek van enkele weken plaats.

De mediation wordt afgesloten met een document waarin de gemaakte afspraken zijn vastgelegd. Partijen bepalen wie van dat document mag kennisnemen. De mediation kan ook worden afgesloten met een zogenaamde vaststellingsovereenkomst. Dat is een overeenkomst waarin partijen definitieve afspraken regelen. Lydia Charlier is gespecialiseerd in arbeidsmediation, en lid van de Vereniging Arbeidsmediators Nederland (VAN).

Meer weten over mediation in arbeidssituaties? Kijk ook eens op: Mediation en meer