mediation is oplossen

Online mediation is inmiddels ook mogelijk gemaakt in het kader van Mediation naast Rechtspraak

“Voor de duur van deze crisis staat het de mediationbureaus, mediators en partijen vrij de mogelijkheid van mediaten op afstand (lees: online) te onderzoeken. Met het uitdrukkelijke advies dat dit op verzoek van partijen dient te gebeuren en dat er geenszins druk mag rusten op partijen. Daarnaast dient de mediator zorg te dragen voor een vertrouwelijke en beveiligde omgeving. Tot slot dient de mediator volgens de inschrijvingsvoorwaarden van de Raad voor Rechtsbijstand te blijven werken.”

Een logische stap in de goede richting voor iedereen die een oplossing van zijn of haar conflict zoekt.

Mediation is oplossen!

Mediation door middel van beeldbellen is in tijden als deze een goede manier om toch tot gedragen oplossingen voor uw conflict te komen. Met de informatie die tijdens de mediation wordt gewisseld zal als altijd uiterst vertrouwelijk worden omgegaan.

Meer informatie?

Neem gerust contact op: info@charlierconsult.nl