psychische blaren door werk

Psychische blaren door het werk? Mediation helpt.

Verzuim ten gevolge van agressie en intimidatie op het werk kost werkgevers jaarlijks 2,1 miljard euro, zo blijkt heeft TNO berekend. Meer dan anderhalf miljoen Nederlanders waren slachtoffer van agressie en intimidatie op het werk. Vooral de laatste vormt een grote kostenpost. Dat leidt tot een stuwmeer aan verzuimdagen.

Vaak zijn conflicten eerder latent dan tastbaar aanwezig.

In de aanvang zijn conflicten en intimidatie soms lastig aanwijsbaar en benoembaar. Als de situatie escaleert volgt ziekmelding en worden de emoties en de uitputting helder zichtbaar. Onder omstandigheden leidt dat zelfs tot aansprakelijkheid van de werkgever. Wat moet je er mee?

Waarom zou ik onbehagen, ruzies en ander onmin een podium geven?

Niet lang geleden vroeg een manager mij in de wandelgangen:

Waarom zou ik onbehagen, ruzies en ander onmin een podium geven? Wel, daar zijn heel veel — harde en zachte — redenen voor.

Een paar harde feiten

De kosten van verzuim door interne ruzies en spanningen lopen snel op. Medewerkers blijven bijvoorbeeld door dit soort conflicten twee keer langer ziek thuis dan normaal.

2014

Intimidatie kan intern (collega’s)zijn, of extern (bv. klanten). TNO maakte de kosten van interne agressie en intimidatie inzichtelijk: naar schatting 1,7 miljard euro. Dat kwam neer op ca. 3,3 procent van de totale kosten voor ziekverzuim en 15,3 procent van de kosten die de werkgever zelf kon beïnvloeden.

2018

TNO publiceert eenmaal tweejaarlijks de Arbobalans. Uit de Arbobalans 2018 blijkt dat het ziekteverzuimpercentage de afgelopen 10 jaar tussen de 3,8% en 4,2% schommelt, en in 2017 ligt op 4,0%. Niet minder dan een kwart van het totaal aantal verzuimdagen houdt verband met psychische klachten.

Niet minder dan een kwart van het totale aantal verzuimdagen houdt verband met psychische klachten

De loondoorbetaling bij werkgerelateerde verzuimgevallen kost zo’n 5 miljard euro op jaarbasis, en die van arbeidsongeschiktheid door werk 2,1 miljard euro. De zorgkosten voor personen met een arbeidsgerelateerde aandoening zijn 1,6 miljard euro. Samen belopen deze kosten 8,7 miljard euro. Hiervan komt meer dan de helft door werkgerelateerde psychische klachten.

Meer dan de helft van de kosten van werkgerelateerde verzuimgevallen — zo’n 4,4 miljard per jaar, wordt veroorzaakt door werkgerelateerde psychische klachten.

Uit de TNO Arbobalans 2020 blijkt dat de kosten van verzuim door beroepsziekten in vier jaar tijd zijn verdubbeld naar 2,5 miljard euro. Er is sprake van een grote stijging verzuimdagen vanwege psychische beroepsziekten

Rode vlaggen: wat is er in mijn team veranderd?

Merkt u dat de sfeer in de organisatie verandert? Er broeit iets, maar u weet niet wat? Energie lekt weg, en u kijkt toe? En wat ziet u? Een PATROON, een negatieve spiraal? Kent u die collega’s die ineens STIL WORDEN, stoppen met praten, ZICH TERUGTREKKEN? Zich regelmatig KORT ZIEK melden? Ineens in WIJ- ZIJ praten, en denken in NIETEN in plaats van mogelijkheden? Uitspraken doen die regelmatig de woorden “ALTIJD” en “NOOIT” bevatten? Alleen nog lijken te zoeken naar FOUTEN van de ander en meteen kunnen vertellen wat daar mis mee is? Of voortdurend de ander IN DE REDE VALLEN? Zich INDEKKEN door FRICTIEMAILS te sturen met een cc aan de hele wereld? Dan moeten de alarmbellen afgaan. Dan is het de hoogste tijd voor mediation.

Stilzitten leidt tot blaren

Conflict is een teken dat er iets wringt. Psychische blaren voor de betrokkenen zijn het gevolg. Tegen de tijd dat die blaren ontstaan dan helpt pleisters plakken niet meer. Het is nodig om de oorzaak snel aan te pakken.

Stilzitten is in geen van de gevallen een optie: dat leidt tot hoge kosten, niet zelden tot ongewenst vertrek van gewaardeerde medewerkers of verregaande escalatie en procedures. Geen van allen opties die de moeite waard zijn om af te wachten.

Mediation

Mediation is een uitstekend middel om snel en effectief conflicten die in deze fase zijn aangekomen aan te pakken. Feiten, percepties en emoties worden benoemd en krijgen de aandacht die ze nodig hebben. De mens en zijn gedrag wordt zichtbaar gemaakt en de achterliggende factoren achterhaald. Gewenste veranderingen worden tot stand gebracht, gezamenlijk worden gedragen oplossingen gezocht en afspraken gemaakt. Zodat iedereen in het team zijn energie weer kan uitgeven aan een positief resultaat.

Mediation: van inzicht | naar overzicht | naar uitzicht op een oplossing!