schending van geheimhouding na mislukte scheiding

Schending van geheimhouding na mislukte mediation is onrechtmatig

In een mediationovereenkomst wordt standaard tussen partijen overeengekomen dat geheimhouding zal worden betracht ter zake van al hetgeen in de mediation nieuw ter tafel komt.

De geheimhouding vormt een van de 3 belangrijke pijlers van mediation.  

Geheimhouding waarborgt dat partijen veilig en zonder voorbehoud in een mediation van gedachten kunnen wisselen over mogelijke oplossingen, zonder daarmee elders te worden geconfronteerd, bijvoorbeeld in juridische procedures.

In het onderhavige geval leidt de mediation tot een concept vaststellingsovereenkomst tussen belanghebbende en de tot onderhandelen gemachtigde ambtenaar van het bestuursorgaan. Het beslissingsbevoegde orgaan weigert evenwel de vaststellingsovereenkomst te bekrachtigen. 

Doorbreking van de geheimhouding 

De belanghebbende legt daarop de conceptovereenkomst voor aan de Commissie voor de bezwaarschriften van het bestuursorgaan. Voorzieningenrechter in Arnhem oordeelt recentelijk over deze doorbreking van de overeengekomen geheimhouding.

Onrechtmatig 

De overlegging van de concept VSO aan de bezwaarschriftencommissie levert naar het oordeel van de voorzieningenrechter strijd op met het geheimhoudingsbeding nu geen overeenkomst tot stand gekomen is; wat volgt is een bevel aan belanghebbende op straffe van een dwangsom om de bezwaarschriftencommissie te verzoeken de desbetreffende stukken te vernietigen.

Rechtbank Gelderland 23 maart 2016, ECLI:NL:RBGEL:2016:2780, inzake gemeente Someren/G1 en G2.