Letsel Opleidingen

Op 20 mei 2020 zal Lydia Charlier samen met co-trainer Erwin Audenaerde  bij Letsel Opleidingen ingaan op de arbeidsdeskundige aspecten van arbeid in combinatie met letselschade. Zij zal in dat verband ingaan op de mogelijkheden van mediation, met de werkgever en/of de verzekeraar. 

Voor de folder zie: 

Cursus re-integratie in en rond de letselschadepraktijk 

MediatorsNU

Op korte termijn organiseert MediatorsNU weer een training: basis TA en NLP voor mediators. Docent zal zijn Lydia Charlier.

Onderwerpen die onder meer aan de orde komen zijn het communicatiemodel van NLP, de relatie met TA (egoposities, dramadriehoek), de balans tussen geven en nemen, het communicatiemodel volgens NLP, representatiesystemen, zintuiglijke scherpzinnigheid, de vooronderstellingen van taal, de Milton taalpatronen, de neurologische niveau’s van Dilts, herkaderen, het 4-staps leerproces, de waarneemposities, de conflict- of onderhandelingsstijlen van Kilmann, de escalatieladder van Glasl. Ook de rouwcurve van Elisabeth Kübler Ross komt aan bod.
Na deze dag kunt u met een gevulde gereedschapskist aan de slag. De training levert 6 MfN PE punten op.

MediatorsNU opereert als een niet statutaire vereniging die voor haar leden na- en bijscholing voor het beroep van mediator en aanverwante professies organiseert. Het lidmaatschap is gratis en er zijn geen verplichtingen aan verbonden. De cursussen en workshops worden low-budget georganiseerd en deelnemers betalen een bijdrage in de kosten. Opgeven als lid en inschrijven voor de training kan per email: nu@spaconsult.nl.