Training

Lydia Charlier verzorgt trainingen op het gebied van conflictpsychologie en conflictmanagement  onder andere voor:

  • Advocaten
  • Mediators
  • HR professionals
  • Leidinggevenden
  • Management
  • Letselschade professionals
  • Zorgprofessionals
  • Buurtbemiddelaars

Letsel Opleidingen

Binnenkort zal Lydia Charlier samen met co-trainer Erwin Audenaerde bij Letsel Opleidingen ingaan op de arbeidsdeskundige aspecten van arbeid in combinatie met letselschade. Zij zal in dat verband ingaan op de mogelijkheden van mediation, met de werkgever en/of de verzekeraar. 

MediatorsNU

Op korte termijn organiseert MediatorsNU weer een training: basis TA en NLP voor mediators. Docent zal zijn Lydia Charlier.

Onderwerpen die onder meer aan de orde komen zijn het communicatiemodel van NLP, de relatie met TA (egoposities, dramadriehoek), de balans tussen geven en nemen, het communicatiemodel volgens NLP, representatiesystemen, zintuiglijke scherpzinnigheid, de vooronderstellingen van taal, de Milton taalpatronen, de neurologische niveau’s van Dilts, herkaderen, het 4-staps leerproces, de waarneemposities, de conflict- of onderhandelingsstijlen van Kilmann, de escalatieladder van Glasl. Ook de rouwcurve van Elisabeth Kübler Ross komt aan bod.

Na deze dag kunt u met een gevulde gereedschapskist aan de slag. De training levert 6 MfN PE punten op.

MediatorsNU opereert als een niet statutaire vereniging die voor haar leden na- en bijscholing voor het beroep van mediator en aanverwante professies organiseert. Het lidmaatschap is gratis en er zijn geen verplichtingen aan verbonden. De cursussen en workshops worden low-budget georganiseerd.

Coaching

Sommige situaties raken op een diep persoonlijk niveau. Charlier Consult kan voorzien in coaching vanuit een NLP en TA achtergrond. Lydia Charlier is een ADR full certified register (conflict) coach.

Coaching richt zich op zelfkennis. Weten wie je bent, en wat je drijft. Bewust worden van gedrag, van kwaliteiten en valkuilen. Van – veelal – onbewuste patronen. Vanuit zelfkennis worden stappen in de ontwikkeling gezet, en wordt het nemen van robuuste  toekomstgerichte besluiten begeleid. Van oorsprong naar voorsprong.

Stappenplan

Voorafgaand aan de coaching vindt een intakegesprek en afstemming van het doel plaats. Dan volgt een begroting van de kosten. De coachingsgesprekken vinden op een locatie naar keuze plaats. Tussentijds volgt evaluatie. Na een follow-up volgt afsluiting van het traject.

ADR full certified register conflictcoach