mediation is oplossen

Wat is mediation?

Mediation is een vorm van bemiddeling in conflicten, waarbij een neutrale bemiddelingsdeskundige, de mediator, de communicatie en onderhandelingen tussen partijen begeleidt. De mediator helpt partijen om vanuit de werkelijke, achterliggende belangen van partijen tot een gezamenlijk en voor ieder van hen optimale, toekomstgericht besluit te komen.

Wat betekent dat ?

Die achterliggende belangen van partijen zijn niet altijd direct duidelijk: vaak praten partijen met elkaar vanuit de standpunten die zij hebben ingenomen om die achterliggende belangen te beschermen. Die standpunten komen vaak uit de situatie in het verleden, en zijn meestal bedacht vanuit een juridische context. Ze worden daardoor dan ook meteen beperkt: het recht kijkt ook naar het verleden en doet een poging om tot compensatie te komen van wat er in het verleden mis is gegaan. Het recht kent voor veel oplossingsrichtingen in de toekomst niet zoveel mogelijkheden.

Als het allemaal eenvoudig was, dan was u er al uit.

Onzekerheden

Soms kennen de medische situatie en de juridische standpunten veel onzekerheden. Daar vechten partijen dan over. Dat gevecht vindt vaak plaats in de rechtszaal, waar de rechter werkt met beperkte middelen, de wet en de jurisprudentie, om het probleem — vanuit het verleden — op te lossen. Die procedures duur, en ze duren lang.

Hoe is mediation anders?

Dat is in een mediation anders. Mediation wordt algemeen gezien als een manier om het juridiseren van conflicten nu juist tegen te gaan. Daarmee wordt bedoeld dat het niet alléén de wet is die voor de oplossing maatgevend is. In een mediation is het ook mogelijk om naar oplossingen voor de toekomst te kijken. Het is bovendien een manier die een korte looptijd kent, en vele malen goedkoper is dan een procedure. Voor de slachtoffers biedt een mediation de gelegenheid om hun verhaal te vertellen. Dat gebeurt persoonlijk, niet op het bekende — en zo geduldige — papier.

Mediation is mensgericht, het recht is regelgericht.

Anders gezegd: mediation is mensgericht, het recht is regelgericht. Inzicht in de wereld van het slachtoffer geeft veel informatie. Informatie die op papier maar moeilijk kan worden overgebracht. Ook aan de verzekeraar biedt de mediation de mogelijkheid om zijn inzichten met het slachtoffer te delen. Daardoor ontstaat ook inzicht in wat voor de verzekeraar belangrijk is.

Hoe zit het met de vertrouwelijkheid?

De vraag die mensen dan vaak stellen is: hoe zit het dan met de informatie die in een mediation wordt gedeeld? Kan die dan later, als de mediation onverhoopt niet lukt, niet tegen mij worden gebruikt? Het antwoord is: nee.

Je kunt van een mediation niet slechter worden

Voor het antwoord op die vraag biedt de mediationovereenkomst een oplossing: daarin is geregeld dat alle nieuwe informatie die partijen in een mediation met elkaar delen voor de ontvangee van die indformatie aan strikte geheimhouding is onderworpen. Dat spreken partijen aan het begin van de mediation met elkaar af. Doel van die afspraak is het waarborgen van de veiligheid aan de mediationtafel. Zodat alles wat belangrijk is aan tafel kan worden gezegd, en alle informatie die nodig is voor de oplossing kan worden gedeeld.

Van moeilijkheid naar mogelijkheid

Oplossingen voor een geschil kennen vele gezichten. In een mediation kunnen al deze gezichten in een veilige setting aan bod komen. Vanuit het inzicht wat werkelijk voor partijen belangrijk is, ontstaat het uitzicht op de oplossing. Van inzicht naar uitzicht. Mediation biedt die mogelijkheid aan alle partijen.