Charlier Consult is gespecialiseerd in:

Algemeen : zakelijke communicatie

 • zakelijke gespreksbegeleiding
 • business mediation 
 • de-escaleren en oplossen van vastgelopen  communicatie in zakelijke samenwerkingsverbanden 

Arbeidsrelaties: samenwerken, functioneren, verzuim, re-integratie

 • samenwerking tussen medewerkers
 • samenwerking tussen leidinggevenden en medewerkers
 • functioneringsproblemen
 • vlot trekken van stagnerende samenwerking in teams
 • aanpakken en voorkomen van pestgedrag
 • arbeidsongeschiktheid en verzuim 
 • reïntegratieproblemen
 • exitmediation

Verzekeringsrecht algemeen: dekkings- en uitkeringsproblemen

 • arbeidsongeschiktheidsverzekering 
 • ongevallenverzekering
 • levensverzekering

Letselschade: verschil van inzicht over aansprakelijkheid, causaliteit, schade

 • communicatieproblemen
 • problemen met de aansprakelijkheid
 • verschil van inzicht over  de causaliteit
 • discussies over de hoogte van de schade
 • stagnerende voortgang
 • te lange doorlooptijd
 • aanvullende specifieke expertise: arbeidsongevallen, beroepsziekten, asbestproblematiek 
 • uitkering van arbeidsongeschiktheidsverzekering 
 • etcetera

Training en opleiding: conflictpsychologie en conflictmanagement

 • advocaten
 • mediators
 • HR professionals 
 • management
 • letselschade professionals 
 • zorgprofessionals
 • buurtbemiddelaars  

Coaching: teams of individueel

 • verstoorde (team)verhoudingen van diverse aard.
 • individuele coaching

Opdrachtgevers

Tot de opdrachtgevers van Charlier Consult behoren (commerciële en non-profit) ondernemingen, overheidsinstellingen, onderwijsinstellingen, woningcorporaties, zorginstellingen, welzijnsorganisaties, jeugdzorg, buurtbemiddelingsorganisaties, (rechtsbijstand)verzekeraars, werkgevers, werknemers, letselschadeslachtoffers en klagers bij klachtinstituten op diverse gebieden.