(Zakelijke) gespreksbegeleiding

In elke zakelijke samenwerking schuurt het wel eens, tussen de partners of met de klant. Meestal leidt dat niet tot onoplosbare problemen. Met behulp van vaste en vertrouwde adviseurs valt er wel uit te komen. 

Soms leidt de situatie toch tot een vastloper. Charlier Consult faciliteert dan:

  • Zakelijke gespreksbegeleiding;
  • Business mediation;
  • De-escaleren en oplossen van vastgelopen communicatie in zakelijke samenwerkingsverbanden.

Door deskundige begeleiding bij gesprekken en onderhandelingen, om samen tot een oplossing te komen. Met duidelijke spelregels, korte lijnen, ruimte om ieders verhaal te kunnen doen, om gehoord en gezien te worden in een setting die veiligheid biedt. Onder leiding van een mediator die snapt waar u het over hebt.

Uiteenlopende persoonlijke ambities van de partners spelen soms een rol. In familiebedrijven wordt daarnaast nog een andere energie gezien die besluitvorming soms lastig maakt. Mediation is een goed middel om in een conflict tot een Win-Win te komen, vooral als geheimhouding in de gegeven situatie belangrijk is. 

In sommige gevallen is het niet uw wens om een mediationtraject in te zetten, omdat dat als een te zwaar middel wordt ervaren. Dan volstaat een vorm van (zakelijke) gespreksbegeleiding.

Mogelijke doelen kunnen zijn:

  • Bewustwording van de communicatie, patronen, ieders aandeel daarin;
  • Herstel van vertrouwen, onderlinge harmonie en respect in de relatie;
  • Het bevorderen van optimisme, een positieve benadering van elkaar;
  • Constructieve en resultaatgerichte onderlinge communicatie;
  • Voorkomen van imagobeschadiging en schade aan de relatie.